Cybersecurity

Security, een vrij algemeen en ruim begrip. Het onderwerp wordt echter vaak vanuit de techniek benaderd en al snel geassocieerd met termen als ‘netwerk’, ‘firewall’ en ‘virusscanner’. Virtical bekijkt het onderwerp security vanuit een andere invalshoek: uw bedrijfscontinuïteit. Security is namelijk een belangrijk onderdeel in het waarborgen van uw bedrijfscontinuïteit.

Security Awareness

Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn, en vooral blijven, van hun eigen rol in beveiliging. Een medewerker kan op basis van goed vertrouwen misleid worden om ongemerkt toegang te verlenen aan een kwaadwillende. Dat kan op diverse manieren gebeuren, bijvoorbeeld via phishing e-mails, WhatsApp-berichten of zelfs een usb-stick die in een kantoor op de grond ligt en malware bevat. Het is zaak dat medewerkers daarop alert zijn en dit kan gestimuleerd worden met bijvoorbeeld een awareness-campagne of een praktische training.

Threat Management

Ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, is het zaak om in de dagdagelijkse praktijk de bedreigingen zo vroeg mogelijk te detecteren en te bestrijden. Een adequate backup-strategie en bijbehorende backup-oplossingen zijn hiervoor uiteraard ook onmisbaar.

Vulnerability Management

Vulnerability Management-oplossingen scannen een IT-landschap, incidenteel of bij voorkeur op continue basis, en matchen de resultaten tegen diverse databases met bekende kwetsbaarheden. Uit een reguliere rapportage van deze tooling blijken vervolgens geadviseerde acties om de gaten te dichten. Dit soort oplossingen richt zich op het voorkomen van schadelijke aanvallen.

De aanpak van Virtical

Security is dus niet een thema dat zich op één gebied, of met één oplossing, laat afdekken. Het gebruik van gegevens en informatiesystemen in relatie tot de business, al dan niet geaccepteerde risico’s, het bewustzijn en gedrag van medewerkers en niet te vergeten, wetgeving, spelen allemaal een rol.

Om hier succesvol mee aan de slag te gaan en de gewenste borging van bedrijfscontinuïteit te realiseren, is een gedegen en gestructureerde aanpak vereist, waarbij alle aandachtsgebieden meegenomen worden in het opstellen van beleid, ontwerp en een roadmap. Virtical helpt u hier graag bij.

Oplossingen

POPULAIRE DIENSTEN

  • SOC

    Vanuit ons SOC-commandocentrum detecteren, voorkomen en elimineren we continu elk potentieel cyberbeveiligingsgebeurtenis 24/7.

  • Endpoint-protection

    Eindpunten, zoals laptops, zijn veelvoorkomende aanvalsvectoren die verbinding maken met de rest van uw infrastructuur.

  • E-mail security

    E-mail is onmisbaar in de zakenwereld van vandaag, maar het is ook een veelvoorkomende aanvalsvector voor kwaadwillende cyberdreigingen.

Onze andere diensten