Virtical group education hero

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging en Security awareness

Organisaties maken op allerlei manieren gebruik van Internet.

Het Internet is zelfs voor de meeste organisaties van groot belang voor de continuïteit van hun business. Wanneer Internet ook maar kort niet beschikbaar is, of een van de activiteiten waarbij Internet nodig is problemen geeft, kan er aanzienlijke schade ontstaan voor de organisatie.

Uit alle lessons learned is één punt heel duidelijk geworden; techniek en menselijk handelen bepalen voor een groot deel veilig gebruik van het Internet en de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

 

Internet, de zwakke schakel

Internet is zeer toegankelijk voor misbruik. Op Internet zijn tools te vinden waarmee iedere bezitter van een computer met Internetverbinding inbraakpogingen kan doen op netwerken van organisaties en particulieren. De georganiseerde misdaad heeft Internet tools mede daardoor ook ontdekt om organisaties schade toe te brengen.

Schade door vertrouwelijke informatie te stelen, verminken of ontoegankelijk te maken. Door het betalen van (veel) geld krijgt de gedupeerde dan meestal wel weer toegang. Criminelen blokkeren websites, of benaderen uw relaties onder valse identiteit. Het gevolg is schade voor u als ondernemer én uw relaties. In veel gevallen is dan reputatieschade groter dan de financiële schade.

We hebben ook geleerd dat we ervan uit moeten gaan dat criminelen zich toegang verschaffen tot uw vertrouwelijke informatie. Dus niet meer ‘of’, maar ‘wanneer’ zij toegang toe weten te krijgen.

Beveiliging van uw kostbare asset, bedrijfsinformatie, is daarom van groot belang. En om goede beveiliging daarvan te realiseren is de balans tussen aandacht voor techniek en mens bepalend.

 

Vragen en aandachtspunten

  • Is Informatiebeveiliging in uw organisatie een continu proces?
  • Is Risicomanagement een continu proces?
  • Is Kwaliteitsmanagement een continu proces?
  • Is procesmanagement een continu proces?
  • Hoe borgt u het naleven van de AVG t.a.v. informatiebeveiliging?
  • Wat is de impact op het imago van uw organisatie bij inbraak door cybercriminelen?
John Lieberwerth

John

Hoi, mijn naam is John! Heb je interesse in deze training? Neem contact met mij op!