Teddingtonweg 28D, 2421LL Nieuwkoop
Teddingtonweg 28D, 2421LL Nieuwkoop

Het herroepingsrecht

Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (vindbaar via de Website), maar dit is niet verplicht.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Als u tijdens het bestelproces aangeeft dat u direct gebruik wilt maken van de door ons geleverde Diensten, dient u het door u gebruikte deel te vergoeden.

Voor het uitoefenen van uw herroepingsrecht dient u ons (Virtical Services B.V., Mercuriusweg 23H, 2741TB Waddinxveen, Nederland ,contact: https://virtical.nl/contact/, telefoon: +31 (0)88 56 56 444 dit mee te delen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier herroeping gebruiken, hetgeen echter niet verplicht is.

Voor naleving van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen (met aftrek van het door u gebruikte deel) binnen veertien dagen terug. U draagt zelf alle eventuele retourkosten. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien u tijdens het bestelproces aangeeft dat u direct gebruik wilt maken van de door ons geleverde Diensten, dan vangen wij direct na totstandkoming van de overeenkomst aan met de uitvoering ervan. U erkent dan dat uw herroepingsrecht voor de geleverde Diensten vervalt zodra deze binnen de herroepingstermijn volledig zijn uitgevoerd.

Hier is sprake van bij die Diensten, die binnen de bedenktermijn van 14 dagen volledig kunnen worden geleverd. Een voorbeeld hiervan is domeinnaamregistratiediensten, aangezien deze in de meeste gevallen vrijwel direct worden voltooid.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de overeenkomst als onderdeel van uw commerciële of beroepsmatige activiteiten kan worden beschouwd.

Modelformulier herroeping

(Als u deze overeenkomst wilt herroepen, vult u dan a.u.b. dit formulier in en zend dit aan ons terug).

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de verlening van de volgende diensten

Besteld op (*)/ ontvangen op (*):

Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Handtekening van de consument(en)
(alleen bij bericht op papier)

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde van het modelformulier herroeping